แจ้งชำระเงิน

แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน

สินค้าจะถูกจัดส่งในวันถัดไปหลังยืนยันการชำระเงิน ส่งของทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันอาทิตย์